5 Werkprincipes

“Evidence Based” kinesitherapie:

Binnen KORPUS worden enkel technieken gebruikt waarvan de werking via wetenschappelijk onderzoek bewezen zijn. Sinds 2014 worden Manuele Therapie en Respiratoire Kinesitherapie e.a. officieel als specialisaties, “bijzondere beroepsbekwaamheden”, erkend in België. Therapeuten kunnen dit statuut enkel via een officiële erkenning en accreditering (bijscholing) bekomen. Een aantal officiële instellingen zoals bv. U-Gent staan in voor deze accreditering en organiseren een brede waaier van wetenschappelijk gefundeerde symposia, congressen en bijscholingen. Wij evalueren de aangeboden technieken om deze binnen de praktijkvisie van KORPUS toe te passen. Zo vinden kinesio-taping, triggerpoint therapie en harmonics hun plaats binnen een totaal behandeling. Naast alle klassieke pathologieën kan u bij ons ook terecht voor minder courante aandoeningen, zoals Sacro-Iliacala (SIG), Temperomandibulaire (TMJ), Cervico-Craniale en vestibulaire dysfuncties.

Multidisciplinair:

In de groepspraktijk streven we bij de therapeuten naar overlappende specialisaties. Op die manier kan een behandeling, ook bij afwezigheid van één therapeut, altijd gegarandeerd worden. Wanneer een patiënt zich aanbiedt met een hulpvraag buiten onze expertise, gaan wij steeds op zoek naar een anders gespecialiseerde collega.

Hand on patiënt therapie:

Het is onze ervaring dat een behandeling uit verschillende technieken moet bestaan. Hierbij staat een individuele en manuele aanpak voorop. De behandeling van de patiënt wordt binnen het team besproken en indien nodig aangepast. Bijna elke behandeling wordt afgesloten met een oefenreeks in de medische trainingstherapie ruimte. Door deze aanpak duurt een behandeling 45 à 60 minuten. Dankzij onze gespecialiseerde infrastructuur zijn we in staat om deze uitgebreide behandelingen te organiseren.

Behandelingsgarantie:

Elke patiënt wordt volgens zijn voorgeschreven behandelingsfrequentie behandeld. Door onze teamwerking kunnen wij dit ook tijdens verlofperiodes garanderen. Een degelijke en wetenschappelijk verantwoorde therapie kan enkel in een professioneel ingerichte praktijk plaatsvinden. Daarom wordt de patiënt zo snel mogelijk in de praktijk ontvangen. Enkel niet mobiele patiënten worden aan huis behandeld met ook daar respect voor de kwaliteit van de uitgevoerde kinesitherapie.

Interproffessioneel overleg:

We proberen steeds de voordeligste nomenclatuur te gebruiken voor de patiënt. Dit vereist een optimale communicatie tussen de patiënt, voorschrijvende arts en de mutualiteit. Daarom vragen we aan de patiënt om bij de eerste raadpleging alle medische attesten ter beschikking te stellen. Bij eventuele aanpassingen van de therapie wordt steeds het advies van de behandelend arts gevraagd.